KOM 6 nr 199,50kr + 39,50kr (F10)

6 utgaver av KOMPUTER FOR ALLE + Hawk M15-drone for kun kr 199,50 + kr 39,50 i porto og ekspedisjon.